LOADING ...

Hamid Nazari's public posts

#پدرم!
پدرآسمانی من
از آن روزی که برای آخرین بار صدای شیرین و پر مهرت را شنیدم تا حال سه ماه گذشت.
بعد از مدت ها که بیتاب دیدار و در آغوش کشیدنت بودم آن را هم خداوند برایم هدیه نکرد.
امروز دنیا بی حضور پر مهرت سراسر برایم ظلمت است.
این رفتن ناگهانی و خاموش شدن صدای شیرین و پر مهرت چی بی رحمانه بر قلب مجروحم تازیانه زد.

حالا که رفتی وآسمانی شدی نمیدانم روح مهربانت در کجائی آسمان سیر میکند،...

Ảnh bìa của Hamid

55 likes / 33 comments