LOADING ...

About

iGIS phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cải thiện được vốn tiếng Anh một cách tự nhiên và toàn diện ...

Ham Học Hỏi, Giỏi Tiếng Anh's public posts

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ CÁC CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG :
1. Lái xe cẩn thận.
Be careful driving.

2.Hãy cẩn thận.
Be careful.

3.Bạn có thể dịch cho tôi cái này được không?
Can you translate this for me?

4.Chicago rất khác Boston.
Chicago is very different from Boston.

5.Đừng lo.
Don't worry.

6.Mọi người biết điều đó.
Everyone knows it.

7.Mọi thứ đã sẵn sàng.
Everything is ready.

8.Xuất...
67 likes / 12 comments

Top comments

Loan Dinh
Xuân Goby
Lan Hoàng
Yue Kền Kền
Linh Phan
TIẾNG ANH GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ THÔNG DỤNG NHẤT :
1. How do you do? My name is Nguyễn Linh. Please call me Linh: Xin chào. Tên tôi là Nguyen Linh. Vui lòng gọi tôi là Linh.
2. This is Mr. Tuan calling from ABC company : Tôi là Tuan gọi từ công ty ABC.
3. Nice to meet you!: rất vui khi được gặp bạn.
4. I’m glad to meet you!: Tôi rất vui khi gặp bạn.
5. She is my director: cô ấy là giám đốc của...
49 likes / 2 comments
CÁC MẪU CÂU XUẤT HIỆN TRONG TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ (Tiếp) :
1, May I ask what wish you to see him about?
— Ngài có thể vui lòng hco tôi biết mục đích của chuyến viếng thăm này được không ạ

2. Can I see your sales manager now, please?
— Cậu vui lòng báo với giám đốc kinh doanh là tôi đã đến

3. Would you please wait a moment?
— ngài vui lòng chờ trong giây lát

4. Do you...
31 likes / 7 comments

Top comments

Tang Tien
Lan Hoàng
MindX - Lập trình cho Teen
Nguyễn Hoàng Gia
TÌNH HUỐNG LẮNG NGHE Ý KIẾN MỚI (tiếng anh văn phòng) :
1. Right now I would like to open it up for questions.
— ngay bây giờ tôi sẽ dành thời gian để lắng nghe và trả lời các câu hỏi của các bạn.

2. I had be very interested to listen any comments from you.
— Tôi vô cùng hào hứng để được nghe ý kiến từ mọi người.

3. I have some questions I would like to ask.
— Tôi có một vài câu hỏi muốn...
33 likes / 2 comments

Top comments

Đăng Khoa
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH TRONG TÌNH HUỐNG: ĐI LÀM TRỄ – TIẾNG ANH CÔNG SỞ:
1. Ms. Anna, why are you so late? Ms. Anna, tại sao cô lại đến trễ như vậy?

2. Where is she? Cô ấy đâu rồi?

3. He’s late again Anh ấy lại trễ nữa rồi

4. Traffic is probably hoding him up Có thể anh ấy bị kẹt xe

5. Well, the train shouldn’t be late Chà, đi xe lửa thì không thể trễ được

6. Sorry.I’m late Xin...
21 likes / 2 comments
Những mẫu câu tiếng anh giao tiếp thường dùng nơi công sở (Tiếp) :
1. I want to widen my line of vision so I would make a decision to quit my job from the next month: Tôi muốn mở rộng tầm nhìn của mình nên bắt đầu từ tháng sau, tôi muốn xin được nghỉ việc.

2. I‘ve made a tough decision, sir. Here is my resignation: Tôi đã có 1 quyết định khó khăn thưa ông. Đây là đơn xin thôi việc của...
27 likes / 3 comments

Top comments

Triệu Tý
Những mẫu câu tiếng anh giao tiếp thường dùng nơi công sở (Tiếp) :
1. I need tomorrow off: Tôi muốn nghỉ làm ngày mai.

2. He has a day off today: Hôm nay anh ấy nghỉ làm.

3. I need a sick leave for two days: Tôi muốn xin nghỉ bệnh 2 ngày.

4. I want to take a day off to see a doctor: Tôi muốn nghỉ một ngày để đi bác sĩ.

5. I’m afraid I’m going to have to pull a sick today: Tôi e rằng tôi...
30 likes / 3 comments

Top comments

Huyen Nguyen
Những mẫu câu tiếng anh giao tiếp thường dùng nơi công sở (Tiếp) :
1. How do you do? My name is Chris J. Please call me Chris: Xin chào. Tôi tên Chris J. Xin hãy gọi tôi là Chris.

2. John Brown. I’m in production department. I supervise quality control: John Brown. Tôi thuộc bộ phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lí chất lượng.

3. This is Mr.Robison calling from World Trading Company: Tôi là...
23 likes / 4 comments
Những mẫu câu tiếng anh giao tiếp thường dùng nơi công sở
1. She ought to be praised for what she has done. (Cô ấy nên được biểu dương vì những gì cô ấy đã làm.)

2. The worker was praised for his observance of the rules. (Người công nhân này được biểu dương vì đã tuân thủ các nguyên tắc.)

3. He deserved credits, certainly. (Chắc chắn rồi, anh ấy xứng đáng được tuyên dương)

4. Mr. Minh was...
22 likes / 4 comments

Top comments

Triệu Tý
Hồ Ngọc Liên
Mẫu câu giao tiếp theo tình huống nghe điện thoại :
1. Company aroma, this is …. How may I help you?
— Bạn đang gọi đến công ty aroma, tôi là… Tôi có thể giúp gì cho bạn?

2. Marketing department, Thùy speaking.
— Phòng tiếp thị xin nghe, tôi là Thùy.

3. May I have your name please?
— Tôi có thể xin tên anh được không?

4. May I ask who am I speaking with?
— Tôi có thể biết tôi đang...
32 likes / 3 comments

Top comments

Giang Lê