LOADING ...

About

<3---Hài Dã Man---<3
1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ
Cười không đúng chỗ, lỗ 10 cái răng =))
---------------------------------------------

Hài dã man's public posts

Con gái auto thích con trai có bàn tay như này. :v
46 likes / 8 comments

Top comments

Linh Anhh
Dương Thanh Trúc
Xiao Long
Ánh Nguyễn
Lequynh Nguyen
Có những đứa bạn... :v
71 likes / 2 comments

Top comments

Viễn Tú
Lưu Hoàng Minh
Khi bạn giỏi hoá. :v
139 likes / 7 comments

Top comments

Hai Tau
Đạt Một
Đỗ Thị Phúc Thủy
Thanh Hải
Thanh Thắng
=))
326 likes / 13 comments

Top comments

Sơn Bóng
Nguyễn Thành Tài
Lâm Hồng Duyên
Đinh Yến
Ping Ping
Giờ sao? :v
100 likes / 3 comments

Top comments

Nguyễn Duy Tiên
Lý Hiếu
Ánh Nguyễn
Chuẩn rồi. :v
250 likes / 27 comments

Top comments

Hung Dinh
Nga Vũ
Trần Phi Tiến
Ben Ben
Duc Qui
?? :D ??
163 likes / 2 comments

Top comments

Trần Phi Tiến
Lập luận chặt chẽ, lý lẽ thuyết phục. Chính tả chuẩn chỉ. Lật thế đéo đc =)))
716 likes / 45 comments

Top comments

Lê Tự
Bác Cả
Hòa Lê
Dương Chuan
Trần Tâm
=))
210 likes / 5 comments

Top comments

Xuka Papy
Trung Nguyen
Hiệp Phạm
Nhân Vũ
Phải thật bản lĩnh. :v
111 likes / 5 comments

Top comments

Trần Lan Phương
Thanh Phương
Trần Minh Đức