LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    Cười

About

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Cười lên cho đời thêm vui.
www.facebook.com/cuoilendi

Đôi môi khô chỉ để ăn cá
Cả đời em chưa cắn má ai bao giờ :P

타임라인 사진

316 likes / 18 comments

Top comments

Quynh Thu Bui
Trần Thúy Phương
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thanh Vy
Thanh Hằng
Duyen Huynh Nguyen
Huynh Thơ
Quốc Phúc