LOADING ...

Dlaczego ZSRR przegrał zimną wojnę? Geostrategiczne i ekonomiczne przesłanki upadku komunizmu

190K+ views   |   2K+ likes   |   186 dislikes   |  
01:18:30   |   Jul 09, 2013

Thumbs

Dlaczego ZSRR przegrał zimną wojnę? Geostrategiczne i ekonomiczne przesłanki upadku komunizmu
Dlaczego ZSRR przegrał zimną wojnę? Geostrategiczne i ekonomiczne przesłanki upadku komunizmu thumb Dlaczego ZSRR przegrał zimną wojnę? Geostrategiczne i ekonomiczne przesłanki upadku komunizmu thumb Dlaczego ZSRR przegrał zimną wojnę? Geostrategiczne i ekonomiczne przesłanki upadku komunizmu thumb

Description

Wykład prof. dr. hab. Dariusza Stoli zorganizowany został w ramach cyklu dla maturzystów, Dom Spotkań z Historią, 1 marca 2011 r.

Więcej oraz wykład w mp3 do ściągnięcia znajduje się na stronie http://wszechnica.org.pl/11/1/366/dlaczego_zsrr_przegral_zimna_wojne_geostrategiczne_i_ekonomiczne_przeslanki_upadku_komunizmu

Pod koniec lat 80. XX wieku, ku ogólnemu zaskoczeniu, Związek Radziecki wycofał się z wyścigu zbrojeń, rozpoczął głębokie reformy wewnętrzne i zezwolił na jeszcze dalej idące reformy w krajach satelickich, a następnie stracił nad nimi kontrolę. Upadły rządy komunistyczne w Europie, a wkrótce potem z map zniknęło największe państwo świata – ZSRR. Prowadzący omówi przebieg i główne przyczyny tych epokowych wydarzeń, w tym zwłaszcza niewydolność gospodarczą, zapóźnienie technologiczne i napięcia społeczne w krajach bloku radzieckiego, oraz niewspółmierne do możliwości zaangażowanie sił ZSRR poza jego granicami. Słabnięcie ZSRR kontrastowało z równoczesnym rozwojem Zachodu i Chin, które potrafiły czerpać korzyści z rewolucji technologicznej i narastających procesów globalizacji.

Trending videos