LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    My Tam

About

My Tam Official Facebook.
Email: mt@mytamentertainment.com
www.mytam.info | www.youtube.com/MyTamOfficial

Đêm nay, "bạn" ấy vừa tròn 89 triệu view...

#MissTâm9 #dauchiriengem
Video Loading ...
MỸ TÂM - ĐÂU CHỈ RIÊNG EM (MV ONE SHOT CLOSE-UP)

"TAM 9" ON ITUNES: bit.ly/Tam9iTunes "TAM 9" ON AMAZON: bit.ly/Tam9Amazon MV One shot close-up by My Tam performing "Đâu Chỉ Riêng Em". ©2017 MT Entertai...

6,242 likes / 881 comments

Top comments

Thu Hoài
Diệp Ngọc
Diem Nguyen
Phan Trang
Nhăn Xoăn
Lê Thuy An
Huỳnh Duy Phương
Nguyễn Trúc
Nguyễn Hiền
Vủ Lê