LOADING ...

daughter lives with her father in a house | "stepfather" drama

14M+ views   |   18K+ likes   |   7K+ dislikes   |  
Jun 13, 2019

Thumbs

daughter lives with her father in a house | "stepfather" drama
daughter lives with her father in a house | "stepfather" drama thumb daughter lives with her father in a house | "stepfather" drama thumb daughter lives with her father in a house | "stepfather" drama thumb

Description

Vợ qua đời, Một Mình Nuôi Con Gái Đến Khi Con Trưởng Thành Thì Người Cha Biến Chất...
Cha Rơi - Tập 1 | Thái Hòa, Huỳnh Đông, Thành Lộc, Hoài Lâm, Ngọc Lan, Thanh Hằng, Hoàng Oanh
-----------------------------------------------
Phim "Cha Rơi" thuộc thể loại tâm lý - xã hội

THỰC HIỆN:
*Giám đốc sản xuất: Vũ Thị Bích Liên.
*Tác giả: Nguyễn Quý Dũng
*Đạo Diễn: Phương Điền
*Đạo diễn hình ảnh: Triển Chiêu
*Đơn vị sản xuất: Cty TNHH Sóng Vàng.
THỜI GIAN PHÁT SÓNG:
- Kênh phát sóng: VTV9.
- Thời gian phát sóng: 16/09/2014, 21h00 tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Thời lượng: 45 phút/01 tập
- Số tập: 40 tập, mỗi buổi phát sóng 01 tập
DIỄN VIÊN:

Thái Hòa, NSUT Thanh Nam, Huỳnh Đông, NSUT Thành Lộc, Hoài Lâm (Quán quân Gương mặt thân quen 2014), Ngọc Lan, Hà Trí Quang, Thanh Hằng, Hoàng Oanh, Thúy Nga, Diễm Trang …

TÓM LƯỢC NỘI DUNG:

Ngày dọn về khu phố năm, ông ba Trí mang một tâm trạng u uất và buồn khổ. Ông đâu phải là kẻ không nhà mà phải chịu cảnh long rong. Những người con của ông, không ai đuổi xua ông cả. Nhưng họ không thấu hiểu nỗi quạnh vắng trong lòng ông. Cả xóm thuê này không ai biết ông đã từng là một cán bộ quân đội, là người đã từng đi qua chinh chiến và sống những ngày trai trẻ hào hùng. Chừng ấy năm chịu cảnh góa bụa, ông tằng tiện những đồng lương còm cõi để nuôi hai đứa con ăn học nên người. Cho đến khi con ông, Tuệ và Oanh cả hai đều tốt nghiệp đại học, cái gì họ cũng hiểu cũng biết, nhưng chỉ có nỗi cô đơn của cha già là họ không hề hay biết. Cái danh dự mà họ giữ khư khư xem chừng lớn hơn cả chữ hiếu mà họ cần phải làm tròn. Cho nên, khi hay tin cha mình đem lòng yêu bà Nguyệt tuổi cũng luống lục tuần, họ không đồng ý. Con ông cho rằng ông sinh tật. Họ ngược đãi ông khi ông cương quyết bảo vệ mối tình già của mình bằng cách không chu cấp cho ông nữa. Ngỡ không có tiền, bà Nguyệt sẽ buông tha cha mình. Nhưng bà bán tàu hủ duyên dáng kia vẫn ngày ngày tìm đến với ông. Khi gói trà, khi thẻ đường thốt nốt. Mối tình già của họ vẫn bền chặt và ngày một thắm dậm hơn. Con gái bà Nguyệt, cô Thúy, một cô giáo cấp ba thì ngược lại. Chẳng những không phản đối mà cô còn tỏ ra yêu mến ông Ba Trí vì ở ông cô tìm thấy tình cảm thiêng liêng của người cha mà cô thiếu vắng từ thuở lọt lòng mẹ.
2280/5000
Wife passed away, Alone Raising Daughter To Child When He Became The Father Metamorphosis ...
Father Fall - Episode 1 | Thai Hoa, Huynh Dong, Thanh Loc, Hoai Lam, Ngoc Lan, Thanh Hang, Hoang Oanh
-----------------------------------------------
The movie "Father Fall" belongs to the social-psychological category

PERFORM:
* Production Manager: Vu Thi Bich Lien.
* Author: Nguyen Quy Dung
* Director: Phuong Dien
* Photo director: zhan zhao
* Production unit: Golden Wave Company Limited.
BROADCAST TIME:
- Broadcast channel: VTV9.
- Broadcast time: September 16, 2014, 21:00 pm on Mondays to Fridays
- Duration: 45 minutes / 01 episode
- Episode number: 40 episodes, 01 episode per broadcast
CAST:

Thai Hoa, NSUT Thanh Nam, Huynh Dong, Thanh Loc NSUT, Hoai Lam (2014 Friendly Face Champion), Ngoc Lan, Ha Tri Quang, Thanh Hang, Hoang Oanh, Thuy Nga, Diem Trang ...

flowers

SUMMARY OF CONTENT:

On the move to the five neighborhoods, Tri's father had a mood of melancholy and sadness. He is not a homeless person, but he suffers from long-distance problems. His children, no one chased him away. But they did not understand the loneliness in his heart. Neither of these tenants knew that he was once an army officer, who used to go through the war and live the days of heroic youth. As long as he was a widow, he had a lot of miserable wages to support his two children to study. Until his son, Tue and Oanh, both graduated from university, they knew everything well, but only the loneliness of the old father was that they were unaware. The honor that they hold is far more than the filial piety they need to fulfill. So, when I often believed that my father fell in love with Nguyet, they also had a rickety bed, they did not agree. His son thought he was born. They mistreated him when he was determined to protect his old love by not providing him anymore. Unable to have money, Nguyet will let go of her father. But the graceful saleswoman of the tofu still came to him every day. When wrapping tea, when the jaggery card. Their old love is still strong and more and more intense. Nguyet's daughter, Thuy, a high school teacher is the opposite. Not only did she not object, she also showed an affection for Mr. Ba Tri because in her grandmother, she found her father's divine feelings that she lacked from her mother's womb.