LOADING ...

About

Like Page nếu Bạn Là 1 Fan Đam Mê Bóng Đá ! <3 <3 <3

Đam Mê Bóng Đá's public posts

Tội cho Ozil quá
175 likes / 1 comments

Top comments

Le Tuan Dat
Chắc sợ mỗi mấy đồng chí đá xấu
56 likes / 4 comments

Top comments

Mạnh Đạt
Hạ Huỳnh
Tien Dat
Văn Vinh
Real quá bá :))
415 likes / 14 comments

Top comments

Khánh Cồi
Quốc Thái
Phạm DT
Thiên Lộc Nguyễn Vũ
Cao Đại Nghĩa
Trăm ngàn cay đắng
1,043 likes / 9 comments

Top comments

Đặng Bảo Trọng
Cao Đại Nghĩa
Viet Ngoc Pham
Wû WànPíng
Xa Xe Xu
Gắt vậy anh
691 likes / 4 comments

Top comments

Vinh Tang
Quang Vinh
The Hung
An Phuoc
Tiếc cho tài năng của anh
207 likes / 3 comments

Top comments

Ngọc Hiền
Gia Võ Nguyễn
Bùi Công Kích
HLV Van Gaal nói ly do thất bại tại MU là đây :)))
99 likes / 1 comments

Top comments

Bes Sai Gon
Ở đâu cũng xinh vậy
545 likes / 1 comments

Top comments

Nguyễn Thanh Mẫn
Anh em đồng ý chứ?
690 likes / 10 comments

Top comments

Nguyễn Xuân Tâm
Đỗ Minh Trí
Nguyễn Nam Dương
Châu Minh Âu
Tâm Đăng