LOADING ...

About

Lịch diễn: http://bit.ly/lichdienhaidocthoai
Liên hệ: dualeoteam@gmail.com

Công nhận team Nè Nè làm clip chất dễ sợ. Không cần phải thông tin đặc nghẹt, nhưng coi tới đâu dễ hiểu tới đó. Ai tính mua iPhone 11 nên xem qua. Xem xong nhớ subscribe và follow kênh công nghệ này nhé.

#nenereview #CYCAL
Video Loading ...
Mua #iPhone 11 nào bây giờ? #TechTalkNe

Apple cuối cùng cũng đã giới thiệu 3 mẫu #iPhone11 với hình dáng y chang năm ngoái , chỉ khác ở phần mềm và bộ camera. Vậy bạn nên mua mẫu nào ? Xem clip và ...

388 likes / 16 comments

Top comments

Huong Viet
Minh Tài
Kathy Kathy
Toan Ken Tuyen
Đặng Lê Du
Ti Ten
Úc Nhỏ
Tuan Vu
Nguyễn Phát
Quốc Liberty