LOADING ...

Comsol 4.4 setup - Cài đặt Comsol 4.4 - Install Comsol 4.4

Thumbs

Comsol 4.4 setup - Cài đặt Comsol 4.4 - Install Comsol 4.4
Comsol 4.4 setup - Cài đặt Comsol 4.4 - Install Comsol 4.4 thumb Comsol 4.4 setup - Cài đặt Comsol 4.4 - Install Comsol 4.4 thumb Comsol 4.4 setup - Cài đặt Comsol 4.4 - Install Comsol 4.4 thumb

Description

Website: http://polymanteclab.com
Subcribe: https://goo.gl/y4gGpW
Google +: https://plus.google.com/+Computer4everybodyBlogspot_annasmith/posts
Facebook: https://www.facebook.com/Computer-for-you-612169892259923
Bloger: computer4everybody.blogspot.com
-------------------------------------------------------------------------
Comsol 4.4 setup - Cài đặt Comsol 4.4 - Install Comsol 4.4
Comsol 4.4 là một phần mềm mô phỏng mạnh mẽ để mô hình hóa và tối ưu hóa các thiết kế trên các cơ sở vật lý (xem thêm tại www.comsol.com).
Video này hướng dẫn cài đặt Comsol 4.4, dùng mãi mãi.
COMSOL Multiphysics is a powerful simulation software platform for modeling and optimizing the design of any physics-based system (www.comsol.com).
This video is about installation of Comsol 4.4, full.
Thank you for watching