LOADING ...

About

Singer/Song-writer/Producer

Có những thước phim mà Tường nghĩ đến năm Tường 80 tuổi xem lại vẫn sẽ khiến mình mỉm cười vì những năm tháng tuổi trẻ đó đã sống hết mình như vậy.
Hẹn các bạn Thứ bảy lúc 21h ngày 21/09/2019, phim tài liệu "Dear Hanoi - Những Thước Phim Chưa Công Bố" sẽ được phát trên Youtube của Tường tại: [ Youtube.com Link ]
Video Loading ...
Dear Hanoi - Những Thước Phim Chưa Công Bố (Teaser) - VCT Tour 2019
1,932 likes / 416 comments

Top comments

Trần Thùy Dương
Thu Quyen
Chang Chang
Đặng Thúy Vân
Nhi Miu
Van Ruby
Kim Ngân
Nguyễn Danh Bích Hợp
Thao Ho
Hoàng Thị Lý