LOADING ...

About

Liên hệ: dualeoteam@gmail.com

Clip này độ phân giải thấp hơn clip trâm anh nhưng nó liên quan trực tiếp đến chúng ta nè mấy bạn. Đừng để chìm xuồng!

#docbaogiumban

[ Vietnamnet.vn Link ]
11,661 likes / 483 comments

Top comments

Luân Minh Trần
Hoàng Minh Quang
Vinh Nguyễn
Nguyễn Gia Huấn
Quân Nguyễn
Quang Huỳnh
Crysty Hoang
Lee Nguyên
Nguyễn Nhựt
Long Trần