LOADING ...
CHỮ TÌNH
Người ta hay định nghĩa tình là một mối quan hệ dựa trên cảm xúc, thái độ của con người. và nhắc đến tình, người ta hay nghĩ rằng đó chỉ thuần túy là tiếng gọi của con tin, những rung cảm của tâm hồn...
Nhưng tình nhiều hơn thế nữa. Tình người với người vẫn cần lý trí sâu sắc. Có thể người ta chưa hẳn đã yêu nhau nhưng đối xử cần có cái tình. Vì cái chuẩn của con người cho phép người ta phải sống tốt với nhau, bỏ qua, tha thứ
Tình còn là sự trách nhiệm thể hiện ngay trong từng câu chữ. Trách nhiệm chẳng phải chỉ cho mình mà cho người. Vì làm đau người khác bằng lời nói hay hành động, phỏng có vui gì. Thế thì cần sống có tình cho nhau là vậy...
Tình còn là lương tâm. Khi bắt đầu cho một mối quan hệ cần có lương tâm. Khi duy trì hay kết thúc mối quan hệ, càng cần có lương tâm hơn nữa. Vì mình đau một, người ta đau hai hay nhiều hơn thế nữa
...
SH
437 likes / 19 comments

Top comments

Đặng Hoàng An
Dam Anh Tuan
Cân Thanh
MY LY
Dieu Huong Truong
Hanh Phuc
Nguyễn Nhật Minh
Long Vinh
Xuyen Nguyen
Ngọc Huyền Vy