LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    Zalo

About

Zalo là ứng dụng nhắn tin kiểu mới trên di động. Nhắn tin siêu tốc, kết nối cực vui.

Chống XIN - CHO bằng công nghệ!

Với mô hình chính quyền điện tử đang được áp dụng và tích hợp trên ứng dụng Zalo, sẽ góp phần loại bỏ những đặc tính bị coi là cố hữu của thủ tục hành chính nhiêu khê, phiền phức, hành dân, vòi vĩnh, gây khó dễ… mà người dân vẫn kêu than lâu nay.

Mô hình ứng dụng Zalo vào cải cách hành chính đang được triển khai ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng 4.0.
View details

Chống “xin - cho” bằng công nghệ

Bảng hướng dẫn sử dụng Zalo tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai.(Ảnh: Lê Lâm).Tính đến tháng 7/2018, các tỉnh: Đồng Nai, Bắc Ninh, Bình Thuận, Đà Nẵng, An Giang và Tiền Giang đã hoàn tất triển khai mô hình ứng dụng Zalo vào cải...

dangcongsan.vn
228 likes / 48 comments

Top comments

Nguyễn Cường
Nguyễn Vương
Trần Thanh Sơn
Nguyển Vân Đua
Đình Nam
Thanh Nguyen
Nguyen Vu
Võ Thế Hưng
Hồng Dương
Nam Ha Van