LOADING ...

About

Email: lienhe.nhatkimanh@gmail.com
- Fanpage chính thức của Nhật Kim Anh
Instagram: https://www.instagram.com/casinhatkimanh/

Cho rằng hạnh phúc làm cha khiến mình thay đổi nhưng hơn ai hết Khải Duy hiểu rằng chính Thị Bình và tình yêu chân thành trong sáng của cô mới là điều duy nhất giúp anh thật sự đổi thay!
Video Loading ...
Tình yêu trong sáng của Thị Bình đã làm thay đổi con người Khải Duy
34,206 likes / 942 comments

Top comments

Do Anh Thy
Thảo Hiếu
Thuy Trang Le
Myha Phan
Diệu Trần
Lạc Đường
Pham Nguyen
Nữa Dương
Thanh Thiên
Lê Hằng