LOADING ...

About

THIS IS THE OFFICIAL FANPAGE OF TÓC TIÊN!

Business enquiries: Mr.Tùng minhtung.ly@gmail.com

Chờ đợi có thể làm người này mệt mỏi,người kia chán chường,người nọ bỏ cuộc... nhưng hãy tin,bạn sẽ học được rất nhiều từ “chờ đợi”

Photos from Tóc Tiên's post

2,953 likes / 69 comments

Top comments

Thu Phương
Chu Yến
Thanh Ly
Nhan Vu
Tũn Péo
Nguyễn Đạt
Nguyễn Thị Thanh Maii
Pham Thi Kiều Anh
Nguyễn Phương
Nguyễn Phương