LOADING ...

About

Mang đậm tinh thần nghệ thuật và dấu ấn sáng tạo, Đẹp là ấn phẩm đi tiên phong trong việc sẻ chia những góc nhìn thú vị về đời sống và truyền cảm hứng sống tích cực đến phái đẹp Việt.

Chỉ mới bước qua ngày 3 nhưng không khí The Best Street Style của Vietnam International Fashion Week đã rộn ràng lắm rồi các bạn à.
Những Đẹp-er hãy tự tin đến Vincom Landmark 81 để thỏa sức thể hiện cá tính thời trang nào.
#TheBestStreetStyle
#VietnamInternationalFashionWeek
#Vincom_Center_Landmark81 #AquafinaVietnamInternationalFashionWeek
#TapchiDep
#DepMagazine
#DepEntertainment
Nguồn: Vietnam International Fashion Week

현재 이 콘텐츠를 이용할 수 없습니다

일반적으로 소유자가 일부 사용자에게만 공유했거나, 공개 대상을 변경했거나, 콘텐츠를 삭제한 경우 이러한 문제가 발생합니다.

18 likes / 0 comments