LOADING ...

About

Học Viện CaliKids là trung tâm được thiết kế cho sự phát triển toàn diện của trẻ như rèn luyện thể chất, tình cảm xã hội, kỹ năng nhận thức trong một môi trường vui vẻ, yêu thương và an toàn

CaliKids Academy's public posts

❤❤ LỊCH HỌC ❤❤
Cập nhật tuần từ ngày 18/11-24/11
Cùng CaliKids Academy chào tuần mới vui tươi và đầy năng lượng với các lớp Muay Thai, Yoga, Dance, Ballet, Taekwondo, PTX, Gymnastics... sẵn sàng chờ đón các bé đến tham gia!

Ba mẹ vui lòng xem lịch học bên dưới và nhanh tay đăng ký chỗ cho các bé bằng cách cmt bên dưới hoặc inbox trực tiếp tại Fanpage.

⭐ Lưu ý:
- Với học viên: Đối với tất cả...

Ảnh từ bài viết của CaliKids Academy

2 likes / 0 comments
❤❤ LỊCH HỌC ❤❤
Cập nhật tuần từ ngày 04/11-10/11
Cùng CaliKids Academy chào tuần mới vui tươi và đầy năng lượng với các lớp Muay Thai, Yoga, Dance, Ballet, Taekwondo, PTX, Gymnastics... sẵn sàng chờ đón các bé đến tham gia!

Ba mẹ vui lòng xem lịch học bên dưới và nhanh tay đăng ký chỗ cho các bé bằng cách cmt bên dưới hoặc inbox trực tiếp tại Fanpage.

⭐ Lưu ý:
- Với học viên: Đối với tất cả...

Ảnh từ bài viết của CaliKids Academy

0 likes / 0 comments
❤❤ LỊCH HỌC ❤❤
Cập nhật tuần từ ngày 28/10-03/11
Cùng CaliKids Academy chào tuần mới vui tươi và đầy năng lượng với các lớp Muay Thai, Yoga, Dance, Ballet, Taekwondo, PTX, Gymnastics... sẵn sàng chờ đón các bé đến tham gia!

Ba mẹ vui lòng xem lịch học bên dưới và nhanh tay đăng ký chỗ cho các bé bằng cách cmt bên dưới hoặc inbox trực tiếp tại Fanpage.

⭐ Lưu ý:
- Với học viên: Đối với tất cả...

Ảnh từ bài viết của CaliKids Academy

2 likes / 0 comments
❤❤ LỊCH HỌC ❤❤
Cập nhật tuần từ ngày 21/10-27/10
Cùng CaliKids Academy chào tuần mới vui tươi và đầy năng lượng với các lớp Muay Thai, Yoga, Dance, Ballet, Taekwondo, PTX, Gymnastics... sẵn sàng chờ đón các bé đến tham gia!

Ba mẹ vui lòng xem lịch học bên dưới và nhanh tay đăng ký chỗ cho các bé bằng cách cmt bên dưới hoặc inbox trực tiếp tại Fanpage.

⭐ Lưu ý:
- Với học viên: Đối với tất cả...

Ảnh từ bài viết của CaliKids Academy

1 likes / 0 comments
❤❤ LỊCH HỌC ❤❤
Cập nhật tuần từ ngày 14/10-20/10
Cùng CaliKids Academy chào tuần mới vui tươi và đầy năng lượng với các lớp Muay Thai, Yoga, Dance, Ballet, Taekwondo, PTX, Gymnastics... sẵn sàng chờ đón các bé đến tham gia!

Ba mẹ vui lòng xem lịch học bên dưới và nhanh tay đăng ký chỗ cho các bé bằng cách cmt bên dưới hoặc inbox trực tiếp tại Fanpage.

⭐ Lưu ý:
- Với học viên: Đối với tất cả...

Ảnh từ bài viết của CaliKids Academy

1 likes / 0 comments
❤❤ LỊCH HỌC ❤❤
Cập nhật tuần từ ngày 07/10-13/10
Cùng CaliKids Academy chào tuần mới vui tươi và đầy năng lượng với các lớp Muay Thai, Yoga, Dance, Ballet, Taekwondo, PTX, Gymnastics... sẵn sàng chờ đón các bé đến tham gia!

Ba mẹ vui lòng xem lịch học bên dưới và nhanh tay đăng ký chỗ cho các bé bằng cách cmt bên dưới hoặc inbox trực tiếp tại Fanpage.

⭐ Lưu ý:
- Với học viên: Đối với tất cả...

Ảnh từ bài viết của CaliKids Academy

4 likes / 0 comments
❤❤ LỊCH HỌC ❤❤
Cập nhật tuần từ ngày 30/09-06/10
Cùng CaliKids Academy chào tuần mới vui tươi và đầy năng lượng với các lớp Muay Thai, Yoga, Dance, Ballet, Taekwondo, PTX, Gymnastics... sẵn sàng chờ đón các bé đến tham gia!

Ba mẹ vui lòng xem lịch học bên dưới và nhanh tay đăng ký chỗ cho các bé bằng cách cmt bên dưới hoặc inbox trực tiếp tại Fanpage.

⭐ Lưu ý:
- Với học viên: Đối với tất cả...

Ảnh từ bài viết của CaliKids Academy

1 likes / 0 comments
❤❤ LỊCH HỌC ❤❤
Cập nhật tuần từ ngày 23/09-29/09
Cùng CaliKids Academy chào tuần mới vui tươi và đầy năng lượng với các lớp Muay Thai, Yoga, Dance, Ballet, Taekwondo, PTX, Gymnastics... sẵn sàng chờ đón các bé đến tham gia!

Ba mẹ vui lòng xem lịch học bên dưới và nhanh tay đăng ký chỗ cho các bé bằng cách cmt bên dưới hoặc inbox trực tiếp tại Fanpage.

⭐ Lưu ý:
- Với học viên: Đối với tất cả...

Ảnh từ bài viết của CaliKids Academy

1 likes / 0 comments
❤❤ LỊCH HỌC ❤❤
Cập nhật tuần từ ngày 16/09-22/09
Cùng CaliKids Academy chào tuần mới vui tươi và đầy năng lượng với các lớp Muay Thai, Yoga, Dance, Ballet, Taekwondo, PTX, Gymnastics... sẵn sàng chờ đón các bé đến tham gia!

Ba mẹ vui lòng xem lịch học bên dưới và nhanh tay đăng ký chỗ cho các bé bằng cách cmt bên dưới hoặc inbox trực tiếp tại Fanpage.

⭐ Lưu ý:
- Với học viên: Đối với tất cả...

Ảnh từ bài viết của CaliKids Academy

0 likes / 0 comments
❤❤ LỊCH HỌC ❤❤
Cập nhật tuần từ ngày 09/09-15/09
Cùng CaliKids Academy chào tuần mới vui tươi và đầy năng lượng với các lớp Muay Thai, Yoga, Dance, Ballet, Taekwondo, PTX, Gymnastics... sẵn sàng chờ đón các bé đến tham gia!

Ba mẹ vui lòng xem lịch học bên dưới và nhanh tay đăng ký chỗ cho các bé bằng cách cmt bên dưới hoặc inbox trực tiếp tại Fanpage.

⭐ Lưu ý:
- Với học viên: Đối với tất cả...

Ảnh từ bài viết của CaliKids Academy

1 likes / 0 comments