LOADING ...

About

Liên hệ công việc: lyhaipro.ltd@gmail.com
Official Youtube : www.youtube.com/user/lyhaiproduction or www.youtube.com/lyhaipro
www.twitter.com/lyhaiminhha
www.instagram.com/lyhaiminhha

Các bé quây quần bên ông ngoại, Rio còn tặng quà bất ngờ cho ông ngoại nữa <3

#LyHaiMinhHa
Du Lịch cùng Lý Hải Minh Hà (y) [ Yt.vu Link ]
Gia đình Lý Hải Minh Hà (y) [ Yt.vu Link ]
Video Loading ...
Rio vẽ tranh tặng ông ngoại | Gia đình Lý Hải Minh Hà
7,871 likes / 145 comments

Top comments

Kien Thi Toan Đưc
Thanh Thao
Trang Đồng
GiGi CuteGirl
Anh Không Đẹp Trai
Rôchanas Dũng Cảm
Thảo Thảo
HoangAnh Le
Đăng Khoa