LOADING ...

About

Fanpage chính thức của ca sĩ CẨM LY

Bé 4 đang sàng lọc nghệ nè! Eo ơi! Mỏi tay, mỏi cổ, mỏi cả cái lưng mà mới được có 1/3 hủ thôi. Giờ Bé vẫn đang miệt mài làm tiếp.
Video Loading ...
LIVESTREAM 13/09/2019
2,210 likes / 453 comments

Top comments

CẨM LY
Liễu Huỳnh
Thuỳ Dương
Ly Ly
Nguyen Phuong Anh
Miên Kyô
Mëssënġër Việt Nam
Hương Lê
Nguyen Phuong Anh
Ánh Phạm Thị