LOADING ...

About

HTV3 DreamsTV là kênh truyền thông giải trí giáo dục hàng đầu Việt Nam.
HTV3 DreamsTV is the leading edutainment media in Vietnam.

Bạn thuộc tuýp người nào? Có giống thầy "Fin Điệu" trong Rock Học Đường Mùa 2 hay không?
---
Phim truyện: Rock Học Đường Mùa 2
Thời gian: 20g30 Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần trên HTV3 DreamsTV
Theo dõi kênh Youtube của HTV3 DreamsTV tại:

#HTV3DreamsTV #RockHocDuong2 #ShoolOfRock2 #SchoolOfRock #RockHocDuong
38 likes / 15 comments

Top comments

Duy Thanh
Thai Dang