LOADING ...

About

Đây là trang Facebook chính thức của BBC News Tiếng Việt và cũng là nơi các fan của BBC News Tiếng Việt có thể tham gia bình luận, trao đổi.

Top comments

Phi Cong Gia
Khương Đỗ
Sung Cay
Lia Liver
Ngày Mưa Thương Nhau
Bằng Lê
Thien Nhien Vu
Nguyễn Công Sáng
Dương Trần
Cảnh Nguyễn