LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    M-TP

M-TP

10,346,118 likes

About

Sơn Tùng M-TP Official
www.mtpentertainment.com

❤❤❤
Bac Ninh was littttttt !!!!
Thanks for coming there and supporting me
I love you all !!!!!!

M-TP님이 게시한 사진

43,916 likes / 7,022 comments

Top comments

Lê Thanh Trường
Thư
Lại Đình Cương
LaN-n DươnG-g
Ngọc Minh Nguyễn
Trương Tiiểu My
Ngọc Lan
Phạm Lâm Tùng
Cấn Minh Thắng