LOADING ...

About

Business inquiries
luubich009@yahoo.com or +1-714-916-1096

Are you ready for PBN 35 in Las Vegas? Chỉ còn 1 tuần nữa thôi...chương trình Paris By Night 128 sẽ diễn ra vào ngày 15 & 16 tháng 12, 2018 tại Planet Hollywood. Lưu Bích đang rất hồi hộp cho phần trình diễn của mình và Lưu Bích mong sẽ gặp tất cả quý vị. Can't wait
426 likes / 25 comments

Top comments

Thùy Dung
Hanh Duc Nguyen
Thành Trung
Han Tran
Thùy Dung