LOADING ...
Pages    Vietnam     Sport    A Bóng đá

About

❤ Tôi yêu BÓNG ĐÁ, Tôi yêu VIỆT NAM ❤ ♥ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪

A Bóng đá's public posts

Tác ngay mấy thằng đồng đội vào đây cho chúng nó xem mà học tập nào anh em.

Đỉnh cao phối hợp

FACEBOOK.COM
60 likes / 7 comments

Top comments

Lương Đại
Bùi Thế Niên
Quốc Tuấn
Gkisl Đinh
Tô Nhỏ
Anh em ý kiến gì không nào?
99 likes / 36 comments

Top comments

Nam Nam
Lê Minh Kường
Lý Nhật Nam
Công Huân
Le Anh Nhật
Quá đắng cho người được cho là QBV tương lai
337 likes / 1 comments

Top comments

Trần Trí Đức
Tội nghiệp anh Bảy vãi :v
467 likes / 3 comments

Top comments

Dũng Gầy
Thái Sơn Nguyễn Vũ
Một người đội trưởng tuyệt vời, đứng lên và chiến đấu tiếp nào Reus, Dortmund
2,296 likes / 41 comments

Top comments

Phạm Cảnh
Marco Reus
Thịnh Thịnh
Dũng Cr
Từ Lê Vũ
Hiện tượng lạ anh em ạ.

HEADSHOT...

FACEBOOK.COM
9 likes / 3 comments

Top comments

Trần Tuấn Hùng
Nguyễn Nth Hiếu
Tô Nhỏ
Qúa khứ huy hoàng cùng anh em.
1,735 likes / 391 comments

Top comments

Hung Phan
Nguyễn Văn Sơn
Đại Gia Bạc Lẻ
Huỳnh Thiên
Thanh Ngô
Kể hộ.
328 likes / 146 comments

Top comments

Doan Minh Tien
Quang Hiển Cr
Phạm Cảnh
Nguyễn Tuấn
Tin Tiin
Lần nào xem cũng thấy phê là sao <3
1,181 likes / 25 comments

Top comments

Duy Hoàng
Anh Kendj
Ling TrẦn
Văng Thái An
Hoàng Thái