LOADING ...
Pages    Vietnam     Media    Facebook app

About

Chào mừng bạn đến với trang chính thức của Facebook Việt Nam.

[5 cách giúp bạn an toàn trên Facebook]

Giống như rất nhiều nền tảng và dịch vụ trực tuyến mà bạn sử dụng mỗi ngày như dịch vụ ngân hàng, mua sắm online hoặc các nền tảng mạng xã hội khác – Facebook có nhiều tính năng, chính sách và công cụ để giúp bạn bảo vệ thông tin cá nhân khỏi hacker.
Dưới đây là năm công cụ bảo mật quan trọng của Facebook mà ai cũng nên biết để bảo mật thông tin của mình. Bạn có thể dễ dàng truy cập vào các công cụ đó trên trang Facebook của mình tại [ Facebook.com Link ]
522 likes / 92 comments

Top comments

Thân Công Báo
Trần Minh           Phương
Đỗ Trần Công Đô
Minh Anh
Trung Nam
Má Lúm
Cang Le
Ti Nỳ
Trung Nam
Hiếu Alex